Høringsinstanser

Høringsinstansene

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Abelia Postboks 5490 Majorstuen 0305 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Forskerforbundet Postboks 1025 Sentrum 0104 OSLO
Forskningsinstituttenes Felles Arena Postboks 5490 Majorstuen 0305 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO