Høringsinstanser

Alle departementene

Akademikerne
Den norske Revisorforening
Finansnæringens hovedorganisasjon
Foreningen for god kommunal regnskapsskikk
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Bodø, Institutt for økonomi
Kommunenes sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norsk RegnskapsStiftelse
Norske Finansanalytikeres Forening
Norges Pensjonskassers Forening
Siviløkonomene
Næringslivets Hovedorganisasjon
Riksrevisjonen
Samfunnsøkonomene
Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi og Juridisk fakultet
Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt og Juridisk fakultet
Universitetet i Tromsø, Institutt for økonomi og Juridisk fakultet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Pilotvirksomhetene:
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
Jernbaneverket
Kystverket
Fiskeridirektoratet
Husbanken
Norsk folkehelseinstitutt
Norges geologiske undersøkelse (NGU)
Justervesenet
Forsvarsbygg