Høringsinstanser

Høringsinstanser


Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Justisdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Huseiernes Landsforbund
Høyskolen i Sogn og fjordane
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norsk Bedriftsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Riksrevisjonen
Siviløkonomene
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet