Høringsinstanser

Høringsinstanser


Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Justisdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Konkurransetilsynet
KS
Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Bedriftsforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Riksrevisjonen
Siviløkonomene