KS

Høring - Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene


KS viser til høringsbrev datert 22. september 2009. KS avgir ingen høringsuttalelse til ovennevnte høring.