Utenriksdepartementet

Høring - FIN - Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene 2009


Det vises til brev av 21.09.2009 fra FIN om ovennevnte høring.
Utenriksdepartementet har ikke kommentarer i saken.

 

 

 

 

Til toppen