Helse- og omsorgsdepartementet

Forslag til endringer i solvensmarginforskriften - høring


Vi viser til Finansdepartementets ekspedisjon av 3. april 2009.
Helse- og omsorgsdepartementet har ingen merknader i saken.