Høringsinstanser

Høringsinstanser


Alle departementene
Akademikerene
Aksjonærforeningen i Norge
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
HSH
Handelshøyskolen BI
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Nord Pool ASA
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Tillitsmann ASA
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
PRIO
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Siviløkonomene
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM