Høringsinstanser

Høringsinstansene


Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Den norske Revisorforening  Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Energi Norge (tidl. EBL) Postboks 7184, Majorstuen 0307 OSLO
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (Advokatfirmaet Lund & Co DA) Postboks 1148 Sentrum 0104 OSLO
Norsk Industri Postboks 7072 Majorstuen 0306 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Samarbeidande Kraftfylker v/Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Småkraftforeninga Postboks 123, Lilleaker 0216 OSLO
Statkraft AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO
Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith Drammensveien 264 0246 OSLO