Høringsinstanser

Høringsinstanser


Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Folketrygdfondet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Konkurransetilsynet
Nord Pool ASA
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Investorforum
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norsk Øko-Forum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Siviløkonomene
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Universitetet i Agder
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM
Økonomiforbundet