Høringsinstanser

Høringsinstanser


Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Justisdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Norges Fondsmeglerforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen