Høring - NOU 2009: 4 Tiltak mot skatteunndragelser

Den norske Advokatforening

72_advokatfor.pdf