Høring - NOU 2009: 4 Tiltak mot skatteunndragelser

Landsorganisasjonen i Norge

42_lo.pdf