Høring - NOU 2009: 4 Tiltak mot skatteunndragelser

Nærinslivets Hovedorganisasjon med vedlegg

Vedlegget kan du lese her.

54_nho.pdf