Høring - NOU 2009: 4 Tiltak mot skatteunndragelser

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

73_kemnerkommune.pdf