Høring - NOU 2009: 4 Tiltak mot skatteunndragelser

Skattedirektoratet med vedlegg

Her kan du lese vedlegget.

69_skd.pdf