Høring - NOU 2009: 4 Tiltak mot skatteunndragelser

Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen

66_fnh.pdf