Høring - NOU 2009: 4 Tiltak mot skatteunndragelser

Norges Eiendomsmeglerforbund

30_megerforbund.pdf