Høringsinstanser

Høringsinstanser

Norges Bank – hovedstyret
Norges Bank – representantskapet
Riksrevisjonen