Høringsinstanser

Høringsinstanser


Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norsk Øko-Forum
Næringslivets Hovedorganisasjon
Nærings- og handelsdepartementet
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
ØKOKRIM