Høringsinstanser

Høringsinstanser


Justisdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Brønnøysundregistrene
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Aktuarforening
Den Norske Revisorforeningen
Finansieringsselskapets forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Havtrygd Gjensidige Forsikring
Nord Pool ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Øko Forum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Revisjonssjefkretsen
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM
Økonomiforbundet