Høringsinstanser

Høringsinstansene

 

Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts gt. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) Postboks 5485 Majorstuen 0305 OSLO
Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Fellesforbundet Lilletorget 1 0184 OSLO
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
HSH Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO
KS Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsgt. 11 0181 OSLO
NITO - Norges Ingeniørorganisasjon Postboks 9100 Grønland 0133 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges TakseringsForbund Fyrstikkalleen 20 0661 OSLO
Norsk Industri Postboks 7072 Majorstuen 0306 OSLO
Norsk Tjenestemannslag Møllergt. 10 0179 OSLO
Norske Arkitekters Landsforbund Josefines g. 34 0351 OSLO
Norske Boligbyggelags Landsforbund Postboks 452 Sentrum 0104 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Servicebedriftenes Landsforening Postboks 5473 Majorstuen 0305 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Småbedriftsforbundet Stensberggaten 25 0170 OSLO
Storbedriftenes skatteforum StatoilHydro ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor Drammensveien 264 0246 OSLO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO