Høringsinstanser

Høringsinstanser


Justis- og politidepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Brønnøysundregistrene
Den Norske Advokatforening
Den Norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
HSH
Kredittilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Kommunerevisorforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens innkrevingsentral
Statistisk sentralbyrå
Økokrim