Høringsinstanser

Høringsinstanser


Justisdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet

Datatilsynet
Den norske Revisorforening
Kredittilsynet