Høringsinstanser

Barne- og likestillingsdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon