Høringsinstanser

Høringsinstanser


Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Justis- og politidepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Banklovkommisjonen
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Forndmeglerforbund
Norges handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Siviløkonomene
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Unio
Universitetet i Agder
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen