Høringsinstanser

Høringsinstanser:


Arbeidsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kunnskapsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Den norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finanstilsynet
Handelshøyskolen BI
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Handelshøyskole
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Siviløkonomene
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening