Arbeidsdepartementet

Svar på høring om pensjonslovene og folketrygdreformen


Det vises til brev fra Finansdepartementet datert 5. mai 2010 m/vedlegg.
Arbeidsdepartementet har ikke merknader til ovennevnte sak.