Forsiden

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Høring – pensjonslovene og folketrygdreformen


Vi viser til mottatt høringsutkast datert 5. mai 2010.
Arbeidsgiverforeningen Spekter avgir ikke høringsuttalelse.