Konkurransetilsynet

Svar på høring - pensjonslovene og folketrygdreformenDet vises til Finansdepartementets brev 5. november vedrørende ovennevnte høring.
Konkurransetilsynet har ingen merknader.