Forsiden

Samferdselsdepartementet

Pensjonslovene og folketrygdreformen – høring


Vi viser til brev av 05.05.2010 angående ovennevnte.

Samferdselsdepartementet har ingen merknader til Banklovkommisjonens utredning NOU 2010:6 Pensjonsloven og folketrygdreformen I.