Høringsinstanser

Høringsinstanser

Alle departementene
Akademikerne
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
HSH
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Norges Bank
Norske Forsikringsmegleres Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Pensjonskasseforeningen
Skattebetalerforeningen
Statistisk sentralbyrå
Unio
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund