Høringsinstanser

Høringsinstanser

Bedriftsforbundet
Den norske Revisorforening
Justis- og politidepartementet
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Kommunerevisorforening
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
ØKOKRIM
Økonomiforbundet