Høringsinstanser

Høringsinstanser

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Changemaker
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Handelshøyskolen BI
Norsk Hydro ASA
Kirkens Nødhjelp
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Skogeierforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Publish What You Pay Norway
Skattedirektoratet
Statoil ASA
Transparency International Norge
Yara International  ASA
ØKOKRIM