Høringsinstanser

Høringsinstanser

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet
Justis- og politidepartementet
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Juristforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regjeringsadvokaten
Sparebankforeningen i Norge
ØKOKRIM