Høringsinstanser

Høringsinstanser

Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Justis- og politidepartementet
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Juristforbund
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regjeringsadvokaten
Sparebankforeningen i Norge
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Utenriksdepartementet
ØKOKRIM