Høringsinstanser

Høringsinstanser

Arbeidsdepartementet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Justis- og politidepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Kapitalforvalterforening
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Pensjonskasseforeningen
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Riksadvokaten
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
ØKOKRIM
Økonomiforbundet