Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Riksadvokaten

Høring - forslag til presisering av eiendomsmeglingsloven og oppretting av inkurie i straffebestemmelsen i § 8-9

Det vises til departementets høringsbrev 28. januar d.å., med bilag, om ovennevnte.

Forslaget til presisering i eiendomsmeglerloven om videresalg av kjøperposisjoner til fast eiendom faller utenfor riksadvokatens ansvarsområde, og en avgir derfor ikke høringsuttalelse om dette.

Riksadvokaten har ingen bemerkninger til forslaget om å rette opp inkurien i eiendomsmeglerloven § 8-9.

Til toppen