Høringsinstanser

OED
KRD
NHD
Skattedirektoratet
Energi Norge
LVK
Samarbeidende kraftfylker
KS
KS Bedrift
Småkraftforeninga
Distriktenes energiforening