Høringsinstanser

Høringsinstanser

DnB NOR ASA
FNO
Frende Holding AS
Gjensidige Forsikring ASA
Jernbanepersonalets Bank og Forsikring
KLP
Konkurransetilsynet
Netfonds Holding
Norges Bank
Oslo Bolig- og Sparelag
Sparebank 1 Gruppen
Statistisk sentralbyrå
Storebrand ASA
Terra Gruppen AS
yA Bank og Forsikring