Høringsinstanser

Høringsinstanser

Akademikerne
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Forbrukerrådet
HSH
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund