Høringsinstanser

Høringsinstansene

 

Akademikerne Fritjof Nansens plass 6 0160 OSLO
Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Brønnøysundregistrene  8910 BRØNNØYSUND
Datatilsynet Postboks 8177 Dep   0034 OSLO
De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser  Postboks 2417 Solli 0201 OSLO
Den norske advokatforening Kr. Augustgate 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 2914 Solli 0230 OSLO
Finansnæringenes Fellesorganisasjon - FNO Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Fiskebåtredernes Forbund Postboks 67 6001 ÅLESUND
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8018 Dep. 0032 OSLO
Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep. 0030 OSLO
HSH Boks 2900 Solli 0230 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kommunenes sentralforbund (KS) Postboks 1378, Vika 0114 OSLO
Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep. 0030 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge (LO) Youngsg. 11 0181 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Bondelag Postboks 9354 Grønland 0135 OSLO
Norges Fiskarlag Pirsenteret 7005 TRONDHEIM
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) Henrik Ibsens gate 20 0255 OSLO
Norges kommunerevisorforbund Postboks 1417 Vika 0115 OSLO
Norges Rederiforbund Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Norsk Bonde- og Småbrukarlag Øvre Vollg. 9 0158 OSLO
Norske Pensjonskassers Forening Postboks 2417 Solli 0201 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep. 0030 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Olje og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Senter for statlig økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Småbedriftsforbundet Stensberggaten 25 0170 OSLO
Spekter Postboks 1511 Vika 0117 OSLO
Statens innkrevingssentral Postboks 455 8601 MO I RANA
Statens Lånekasse Postboks 36 Kalbakken 0901 OSLO
Statens Pensjonskasse Postboks 5364 Majorstuen 0304 OSLO
Unio Stortingsgata 3 159 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep. 0032 OSLO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO
Økonomiforbundet Østregate 23 2317 HAMAR

Leverandører av datasystemer som leverer elektroniske oppgaver på lønnsområdet

dB Kompetanse AS Postboks 59 1330 FORNEBU
Adonis AS Pyramiden 1 5457 HØYLANDSBYGD
UNIT4 AGRESSO Gjerdrums vei 4 0484 OSLO
Agrodata Kopstadveien 3 3180 NYKIRKE
as DAL PersonalStøtteSystem Strandveien 66 1545 HVITSTEN
EG Norge AS Klæbuveien 125 7031 TRONDHEIM
BAS Consult AS Postboks 449 6803 FØRDE
Blugarden AS Postboks 476 Sentrum 0105 OSLO
Cantor AS Rådhusgata 17 0158 OSLO
Daldata Elvegata 3 2500 TYNSET
DI Systemer AS Lade Allé 65 c 7440 TRONDHEIM
Easy Regn AS Kongsgård alle 61 4632 KRISTIANSAND
Lindbak DATA Nordslettvegen 1 7038 TRONDHEIM
Hogia Lønn AS Postboks 375 Økern 0581 OSLO
Jæren Regnskap Taxi AS Jærveien 530  4358 KLEPPE
Axdata Norge AS Søndre Kullerød 4 a 3241 SANDEFJORD
Lexi as Postboks 1113 1705 SARPSBORG
Lodo Regnskap Treschows gate 8 0477 OSLO
Logit Gruppen Postboks 553 1411 KOLBOTN
Maestro Soft AS Karenlyst Allé 8 B 0278 OSLO
Mamut ASA Boks 5205 Majorstua 0302 OSLO
ADATO AS Postboks 5 Kjelsås 0411 OSLO
Onsoft Computer Systems AS Postboks 90 Bønes 5849 BERGEN
Huldt & Lillevik - Aditro AS Postboks 4370, Nydalen 0402 OSLO
Visma Postboks 733 Skøyen 0214 OSLO
SAP Norge AS Postboks 42 1324 LYSAKER
Tripletex AS Kronprinsens gt. 17 0251 OSLO
Uni Micro as Øvre Helland 5729 MODALEN
ADG AS Postboks 2205 Postterminalen 3103 TØNSBERG
XLEDGER AS Postboks 6662 Etterstad 0609 OSLO
Alfa Omega AS Koppholen 19 4313 SANDNES