Høringsinstanser

Høringsinstanser

Aksjonærforeningen i Norge
Bedriftsforbundet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Justisdepartementet
Konkurransetilsynet
Konkursrådet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorforening
Norske forsikringsmegleres forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Nærings- og handelsdepartementet
Oslo Børs
Skattedirektoratet
Småbedriftsforbundet
ØKOKRIM
Økonomiforbundet