Høringsinstanser

Justisdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Den Norske Advokatforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Imarex Nos ASA
Nasdaq OMX Oslo ASA
Norges Fondsmeglerforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
ØKOKRIM