Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Høringsinstanser:

Alle departementer
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Den norske Revisorforening
Hovedorganisasjonen Virke
Landsorganisasjonen
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Skattedirektoratet
Økonomiforbundet