Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Høringsinstanser

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Brønnøysundregistrene
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Skattedirektoratet
Småbedriftsforbundet
Økonomiforbundet