Høringsinstanser

Akademikerne Akersg. 16 0158 OSLO

Banklovkommisjonen Postboks 1179 Sentrum 0107 OSLO

Den norske Revisorforening Henrik Ibsens gate 100 0255 OSLO

Finansieringsselskapenes Forening Hansteens gate 2 0253 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNO) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO

Folketrygdfondet Haakon VIIs gate 2 0161 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11 0181 OSLO

Norsk Kapitalforvalterforening C/O Advokatfirmaet Ba-Hr Stranden 1 0250 OSLO

Norsk Tillitsmann ASA Haakon VIIs gate 1 0161 OSLO

Norsk Venture Middelthuns gate 27 0368 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen 0303 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO

Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO

Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO