Høringsinstanser

Aksjonærforeningen i Norge

AktuarKonsulenters Forum

Alle departementene

Brønnøysundregistrene

Den Norske Advokatforening

Den Norske Aktuarforening

Den norske Revisorforening

Econa

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes forening

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Folketrygdfondet

Havtrygd Gjensidig Forsikring

Hovedorganisasjonen Virke

Imarex Nos ASA

Konkurransetilsynet

Nasdaq OMX Oslo ASA

Nordic Association of Electricity Traders (NAET)

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bank

Norges Fondsmeglerforbund

Norges Rederiforbund

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk Tillitsmann ASA

Norsk Venture

Norsk Øko-Forum

Norske Finansanalytikeres Forening

Norske Forsikringsmegleres Forening

NOS Clearing ASA

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Børs

Oslo Clearing ASA

Pensjonskasseforeningen

Riksadvokaten

Skattedirektoratet

Sparebankforeningen i Norge

Statistisk sentralbyrå

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)

Verdipapirfondenes Forening

Verdipapirsentralen

ØKOKRIM

Økonomiforbundet