Høringsinstanser

Alle departementene
Advansia AS
Akademikerne
Analyse og Strategi
Asplan Viak
Bergen kommune
Cowi
Damvad
Det Norske Veritas
Dovre Group
Econ Pöyry
Frischsenteret
Fylkeskommunene (alle 19)
Handelshøyskolen BI
Holte Consulting
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen
Metier
Miljøstiftelsen Bellona
Møreforskning
Norges Automobilforbund
Norges Forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges Naturvernforbund
Norsk Industri
Norsk institutt for naturforskning
NTNU
Næringslivets Hovedorganisasjon
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Oslo economics
Proba samfunnsanalyse
PROMIS
Sametinget
SNF
Statistisk sentralbyrå
StatoilHydro
Stavanger kommune
Tekna
Telenor
Terramar
Thema Consulting
Transportbedriftenes Landsforening
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportøkonomisk institutt
Trondheim kommune
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet i Kristiansand
Universitetet i Oslo
Universitetet i Nordland
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utdanningsforbundet
Vestlandsforskning
Vista Analyse AS
Østlandsforskning