Høringsinstanser

Høringsinstanser

Alle departementene
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Banklovkommisjonen
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Direktoratet for økonomistyring
Econa
EnterCard Norge AS
EVRY
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Konkurransetilsynet
KS
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Teller
Unio
ØKOKRIM